Job

Har du lyst til at arbejde i et professionelt miljø og lære rengøringens kunst at kende?

Job hos Olga’s Kost

Har du lyst til at arbejde i et professionelt miljø og lære rengøringens kunst at kende?

Så er et job som rengøringsassistent hos Olga’s Kost måske noget for dig. Fordi vi hos Olga’s Kost tror på at arbejdsmiljø og arbejdsglæde hænger sammen med kvalitet, får du de bedste forhold som medarbejder hos Olga’s Kost. Du får grundig oplæring, arbejdstøj, nyt udstyr i den højeste kvalitet, de bedste rengøringsmidler, der skåner både miljø og medarbejdere, samt tiden der skal til for at udføre alt ordentligt og uden at skulle løbe rundt i dagligdagen.

Vi arbejder hver dag på at effektivisere arbejdsgangen ved at bruge det rigtige udstyr og midler, opdatere os i forhold til nye metoder, investering heraf samt at have alt det nødvendige udstyr stående ved kunden i det omfang, der er plads til dette. Arbejdsvejledninger, sikkerhedsplan samt sikkerhedsdatablade findes altid tilgængeligt.

I Olga’s Kost lever vi af vores usædvanligt høje kvalitetsniveau. Rengøring er en tillidssag og handler i høj grad om, at gøre vores kunders arealer pæne, præsentable, støvfrie og skinnende, men som mange glemmer, er en vigtig del af rengøring også alt det, man ikke ser såsom bakterier, der findes på alle berøringsdele herunder dørhåndtag, gerigter, arm/ryglæn og meget mere. Dernæst kommer videreføring af bakterier – her er det blandt andet vigtigt at medarbejderne er omhyggelige med deres arbejde. Det er vigtigt at skifte klude på de rette tidspunkter samt ikke at ligge klude uhensigtsmæssige steder, og vi sørger for, at der er tid til det hele.​

Dette er nogle af grundene til at Olga’s Kost har brug for de bedste medarbejdere, der ikke blot har lyst til at udføre sit arbejde ordentligt, men også har flair for rengøring. Det er vigtigt, at det ligger naturligt for dig, som potentiel medarbejder, at se de små ting i dagligdagen.

Olga’s Kost er en virksomhed i vækst, og derfor skal vi løbende bruge nye medarbejdere. Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til: job@olgaskost.dk eller via formularen.

Jeg vil forsøge at besvare alle ansøgninger, der bærer præg af, at ansøgeren har læst overstående.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen
​Peter Stefansen​​

Ansøgningsformular

Ansøgningsformular

Job hos Olga’s Kost

Har du lyst til at arbejde i et professionelt miljø og lære rengøringens kunst at kende?

Så er et job som rengøringsassistent hos Olga’s Kost måske noget for dig. Fordi vi hos Olga’s Kost tror på at arbejdsmiljø og arbejdsglæde hænger sammen med kvalitet, får du de bedste forhold som medarbejder hos Olga’s Kost. Du får grundig oplæring, arbejdstøj, nyt udstyr i den højeste kvalitet, de bedste rengøringsmidler, der skåner både miljø og medarbejdere, samt tiden der skal til for at udføre alt ordentligt og uden at skulle løbe rundt i dagligdagen.

Vi arbejder hver dag på at effektivisere arbejdsgangen ved at bruge det rigtige udstyr og midler, opdatere os i forhold til nye metoder, investering heraf samt at have alt det nødvendige udstyr stående ved kunden i det omfang, der er plads til dette. Arbejdsvejledninger, sikkerhedsplan samt sikkerhedsdatablade findes altid tilgængeligt.

I Olga’s Kost lever vi af vores usædvanligt høje kvalitetsniveau. Rengøring er en tillidssag og handler i høj grad om, at gøre vores kunders arealer pæne, præsentable, støvfrie og skinnende, men som mange glemmer, er en vigtig del af rengøring også alt det, man ikke ser såsom bakterier, der findes på alle berøringsdele herunder dørhåndtag, gerigter, arm/ryglæn og meget mere. Dernæst kommer videreføring af bakterier – her er det blandt andet vigtigt at medarbejderne er omhyggelige med deres arbejde. Det er vigtigt at skifte klude på de rette tidspunkter samt ikke at ligge klude uhensigtsmæssige steder, og vi sørger for, at der er tid til det hele.​

Dette er nogle af grundene til at Olga’s Kost har brug for de bedste medarbejdere, der ikke blot har lyst til at udføre sit arbejde ordentligt, men også har flair for rengøring. Det er vigtigt, at det ligger naturligt for dig, som potentiel medarbejder, at se de små ting i dagligdagen.

Olga’s Kost er en virksomhed i vækst, og derfor skal vi løbende bruge nye medarbejdere. Du er altid velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til: job@olgaskost.dk eller via formularen.

Jeg vil forsøge at besvare alle ansøgninger, der bærer præg af, at ansøgeren har læst overstående.

Jeg ser frem til at høre fra dig!

Med venlig hilsen
​Peter Stefansen​​

Job at Olga’s Kost

Do you want to work in a company with a professional work environment and lean the art of cleaning?

Then a job as a cleaning assistant, at Olga’s Kost, would maybe be something for you. At Olga’s Kost we believe that work environment and job satisfaction are linked to quality.

That’s why you get the best conditions as an employee.
You get thorough training, work clothes, new equipment in the best quality, cleaning agents that stand below the environment and employees and the time it takes to do the job properly and without having to run around in everyday life.

We work everyday to streamline the workflow by using the right equipment, cleaning agents, update us in relation to new methods and having all the right equipment at the customer to the extent that it is possible.

Work instructions, safety plan and safety data sheets are always available.

We live off our exceptionally high level of quality. Cleaning is a matter of trust and is largely about making our customers’ areas nice, presentable, dust-free and shiny. Many people forget, that an impotent part of cleaning is also what you don’t see – like bacteria found on all touch parts, here under door handles, courts, arm/backrest and much more.

Next comes further conductions of bacteria – It is important here that the employees are careful with their work. It is important to change cloths at the right time and not put them in inappropriate places. We will make sure that there is time for everything.

This is some of the reasons that Olga’s Kost need the best employees there not only wants to do their job properly, but also got flair for cleaning. It is important that it is natural for you as a potential employee to see the small things.

Olga’s Kost is a growing company and therefore need new employees on an ongoing basis.

You are always welcome to send an unsolicited application to: Job@olgaskost.dk or by the application form.

I will try to answer all applications that bears the mark of that the applicant has read the above.

I’m looking forward hearing from you

Best regards
​Peter Stefansen​​

Application form

Application form

Job at Olga’s Kost

Do you want to work in a company with a professional work environment and lean the art of cleaning?

Then a job as a cleaning assistant, at Olga’s Kost, would maybe be something for you. At Olga’s Kost we believe that work environment and job satisfaction are linked to quality.

That’s why you get the best conditions as an employee.
You get thorough training, work clothes, new equipment in the best quality, cleaning agents that stand below the environment and employees and the time it takes to do the job properly and without having to run around in everyday life.

We work everyday to streamline the workflow by using the right equipment, cleaning agents, update us in relation to new methods and having all the right equipment at the customer to the extent that it is possible.

Work instructions, safety plan and safety data sheets are always available.

We live off our exceptionally high level of quality. Cleaning is a matter of trust and is largely about making our customers’ areas nice, presentable, dust-free and shiny. Many people forget, that an impotent part of cleaning is also what you don’t see – like bacteria found on all touch parts, here under door handles, courts, arm/backrest and much more.

Next comes further conductions of bacteria – It is important here that the employees are careful with their work. It is important to change cloths at the right time and not put them in inappropriate places. We will make sure that there is time for everything.

This is some of the reasons that Olga’s Kost need the best employees there not only wants to do their job properly, but also got flair for cleaning. It is important that it is natural for you as a potential employee to see the small things.

Olga’s Kost is a growing company and therefore need new employees on an ongoing basis.

You are always welcome to send an unsolicited application to: Job@olgaskost.dk or by the application form.

I will try to answer all applications that bears the mark of that the applicant has read the above.

I’m looking forward hearing from you

Best regards
​Peter Stefansen​​

null

Effektiv rengøring

null

Komplette rengøringsløsninger

null

Miljørigtige produkter

​Kundeudtalelser